İletişimin her alanında hizmet veriyoruz.

İletişim

Medya İlişkileri Yönetimi

Kamuoyunda istenilen algının oluşturulması için en temel argümanlardan biri yazılı ve görsel medyadır. Profesyonel bir bakış açısıyla yürütülen medya ilişkileri ise sizi farklılaştırır ve kalıcı etkiler üretir. Marka ve kurumların zihinlerde hangi kodlarla konumlandırılması gerektiğini belirleyen Beyaz Sayfa, geniş networkü ve güçlü ilişkileriyle doğru mesajların doğru zamanda doğru kanallarla kitle iletişim araçlarında en geniş şekilde yer almasını sağlar.

Marka Yönetimi

Kurumsal kimlik yaptığınız iletişim, sergilediğiniz davranış ve paylaştığınız görsellerin oluşturduğu bütünün adıdır. Bu çabaların sonucunda kamuoyunda bir kurumsal imaj ve marka değeri ortaya çıkar. Firmaların ve markaların prestij algısı açısından büyük önem taşıyan tüm bu nüanslar marka kimliğinin yapı taşını oluşturur. Beyaz Sayfa, kullanılan logodan slogana, seçilen renkten hazırlanan görsel uygulamalara kadar markanın görsel kimliğinin açık, estetik ve ortak bir dil konuşması gerektiğini biliyor ve buna göre iletişim çalışmaları üretiyor.

Etkinlik Planlama ve Yönetimi

Görünürlük ya da katılım sağlamak üzere planlanan etkinlikler, hedef kitle ve medya için özellikle düzenlenen faaliyetler olduğu için haber değeri de taşıyan organize olaylardır. Yarışma, yıldönümü, açılış, toplantı gibi aktiviteleri renklendirerek sıradanlığın dışına çıkarak etkinliğin hedefine ve kurumun imajına olumlu yönde etkileyecek fikir ve uygulamalar çok büyük değer taşımaktadır. Beyaz Sayfa, her eventi iyi bir planlanma, eksiksiz görev tanımları, kusursuz akış kurgusu doğrultusunda hazırlıyor ve uyguluyor.

PR Projeleri Geliştirme ve Uygulama

Halkla ilişkiler alanında da hizmetler sunan Beyaz Sayfa; kurumların ve markaların iletişim başarılarının artırılması, kurumsal kimliğinin kamuoyundaki bilinirliğinin ve algısının yükseltilmesi, yenilikçi ve toplumsal fayda üreten projelerle algının güçlendirilmesi yönünde projeler hazırlamakta ve yönetmektedir. Kurumsal stratejilerinin gerek çalışanlar gerek iş ortakları gerekse de dış paydaşlar tarafından doğru algılanmasını sağlamak üzere kurum içi iletişim önerileri de üreten Beyaz Sayfa, olası kriz durumlarında kurum ve marka algısının zarar görmemesi adına efektif yaklaşımlar da geliştirmektedir.

Lider İletişimi

Kurum sözcüsünün bireysel özelliklerini ve değerlerini göz önünde tutarak, algı ve itibar yönetiminin stratejik olarak yürütüldüğü iletişim modülleriyle Lider İletişimi bazında da çözüm önerileri sunan Beyaz Sayfa, medya ilişkileri, lobicilik, gündem yönetimi, metin yazarlığı, protokol ve hitabet eğitimi gibi farklı başlıklardaki hizmetleriyle kişisel ve kurumsal hedeflere katkı sağlıyor.

Yayıncılık

Teknoloji sayesinde artık kişisel kullanıcılar da kurumlar da farklı şekillerde masaüstü yayıncılığın imkânlarından faydalanıyor ya da hazırlanan belgeleri kullanıyorlar. Gelişen teknolojiyle birlikte yayıncılık alanına yönelik yeni yazılımlar geliştirilmesiyle artık günümüz masaüstü yayıncılığı ile birlikte geleneksel yayıncılığın birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Beyaz Sayfa olarak, alışılagelen basılı dergi, bülten, katalog, almanak gibi yayın türlerini içerik ve tasarım olarak hazırlarken, profesyonel yazılımlarla en şık ve işlevsel dijital dokümanları da üretip yayına hazır hale getirebiliyor.

Dijital Medya Yönetimi

Algıyı doğru yönetmek sanal alemde de profesyonel bir yaklaşımla var olmakla mümkün. Her gün milyonlarca veri akışının olduğu dijital medya mecralarında hedef kitlenin dikkatini çekebilmek, onlara uygun içerikler sunmak, bulundukları platformlarda etkin bir şekilde paylaşım yapmaktan geçiyor. Beyaz Sayfa, sosyal medyada ve web sitelerinde haftalık veya aylık paylaşım planının oluşturulması, içerik ve tasarımların hazırlanması, gönderilerin efektif şekilde paylaşılması, gerekli analizlerin hazırlanarak raporlanması gibi çalışmalarla dijital alandaki görünürlüğü artırarak amaçlara ulaşmada markalara destek veriyor.

Kampanya Yönetimi

Satışları artırmak, yeni bir ürünü tanıtmak, farklı müşteriler kazanmak ve mevcut müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla hazırlanan pazarlama odaklı çalışmalarda Beyaz Sayfa; kampanya fikrinin oluşturulması, takvimin belirlenmesi, kullanılacak kanalların tespit edilmesi, kreatif süreçlerin yönetilmesi ve ölçümleme süreçlerinde bilgi ve tecrübeleriyle firmalara değer katmaktadır.

Metin Yazarlığı

Verilmek istenen mesajın en net ve doğru şekilde hedef kitleye ulaşması için kreatif içerikler üretilmesi ve etkileyici bir dille hazırlanması gerekir. Kurumsal yazılardan konuşma metinlerine, röportajlardan basın bültenlerine kadar çok farklı şekillerde karşımıza çıkan metin yazımı, iletişim çalışmalarının omurgasını oluşturmaktadır. Deneyimi ve birikimi ile Beyaz Sayfa ekibi hizmet verdiği kurum ve kuruluşların talep ettikleri tüm içerikleri metne dönüştürme konusunda da görevini yerine getirmektedir.

Prodüksiyon

Beyaz Sayfa olarak kurum ve kuruluşlar için kaliteyi ön planda tutan dikkat çekici tanıtım filmleri, sosyal medya videoları, program çekimler, fotoğraf çekimleri gibi hizmetlerimizle ihtiyaç duyulan tüm prodüksiyonları konsept oluşturma, çekim ve kurgu safhasına kadar üretebiliyoruz.

Sponsorluk İletişimi

Kurum ve kuruluşlar için karşılıklı kazanıma dayalı sponsorluk stratejilerinin geliştirilebilmesi için önce sponsorluk kriterlerinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Gerekli analizleri yaparak kurumlar için bu çerçeveyi çizen Beyaz Sayfa, sponsorluk taleplerinin değerlendirilmesi, sponsorluk stratejisine uygun projelere ulaşılması, yeni projeler tasarlanması ve uygulamanın koordinasyonu ile birlikte paydaşlık yaklaşımı doğrultusunda itibarı artırmak ve farklılaşmayı sağlamak amacıyla iletişim yatırımı yapılabilecek sosyal sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve ilgili projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Gündem Takibi ve Raporlama

İletişim çalışmalarına yön vermek üzere kurumun ya da markanın yazılı, görsel ve dijital medyadaki yansımalarını güncel olarak takip eden ve raporlayan Beyaz Sayfa ekibi, ilgili ulusal ve yerel gündem konularında proaktif bir yaklaşımla hizmet verdiği müşterilerini hem bilgilendirme ve hem de gerektiğinde eylem planı oluşturma noktasında fayda odaklı fikir ve projeler ortaya koymaktadır.